+36 20 316 9440 halm@halmugyved.hu

Dr. Halm Kornél Péter

ügyvéd


Székhely: 1013 Budapest,

Döbrentei utca 8. II. emelet 2/B

E-mail: halm@halmugyved.hu

Mobil: (20) 316-9440

Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban.


Tisztelt Érdeklődő!

Gazdasági, polgári jogi területen nyújtok ügyvédi szolgáltatásokat magyar és angol nyelven üzleti és lakossági ügyfeleknek egyaránt.

Ügyvédi tevékenységem alapját egy olyan ügyfél-ügyvéd kapcsolat képezi, amelynek keretében az ügyfél őszintén, bizalommal fordulhat ügyvédjéhez. Célom, hogy az adott tényállás és jogi helyzet teljes körű feltárását követően ügyfeleim egyedi igényeire szabott jogi megoldásokat kínáljak, valamint olyan konstrukciók megalkotásával biztosítsam az ügyfelek üzleti és gazdasági érdekeinek érvényesülését, amelyek egyúttal a lehető legteljesebb mértékű jogi, pénzügyi biztonságot is szavatolják.

Amennyiben igénybe kívánja venni ügyvédi szolgáltatásaimat, érdeklődjön bizalommal a megadott elérhetőségeken.

Üdvözlettel:

dr. Halm Kornél Péter
ügyvéd

Szakterületek

Társasági jog, civil szervezetek joga:

 • Cégek alapítása, cégmódosítás, cégvásárlás, átalakulás;
 • Végelszámolási, felszámolási, csődeljárás;
 • Alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek alapítása, módosítása.

Ingatlanjog, polgári jogi szerződések, igényérvényesítés:

 • Ingatlan adásvételi, ajándékozási, csere-, és bérleti szerződések késztése, átnézése;
 • Polgári jogi szerződések (pl. vállalkozási, megbízási) készítése, átnézése;
 • Általános szerződési feltételek (ászf) készítése;
 • Kártérítési, személyiségi jogi igényérvényesítés;
 • Polgári peres-, nemperes eljárások.

Munkajog:

 • Munkaszerződések készítése, átnézése;
 • Munkaviszony-megszüntetés (felmondással, azonnali hatályú felmondással, közös megegyezéssel);
 • Munkajogi peres eljárások.

Adatvédelem:

 • Adatvédelmi jogi megfelelés (GDPR).

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Halm Kornél Péter ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.